Alla Tiders Dorotea

 

I arbetsgruppen för Alla Tiders Dorotea ingår:

  • Musik- & Teaterföreningen
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • LokalTV, Dorotea
  • Dorotea bibliotek
  • Lövstrands hembygdsförening
  • Förskolan, Ormsjö
  • Västerbottens museum