Alla tiders Sorsele

allatiders sorselesorsele vapen

 

I arbetsgruppen för Alla Tiders Sorsele ingår representanter för:

 • ABF
 • Ammarnäs byaförening
 • Ammarnäs sameförening
 • DAUM
 • Sorsele bibliotek
 • Sorsele byaråd
 • Sorsele hembygdsförening
 • Sorsele kommun
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Vindelälvsskolan
 • Västerbottens museum