Biblioteket

Bibliotek betyder "boksamling" – men är kanske inte en samling i den museala bemärkelsen. Icke desto mindre är det en skattkammare för den som söker sig fram, eller bakåt, i kulturhistorien.

Museets bibliotek är placerat i det lite speciella rum som tidigare benämndes "kyrksalen", med två våningars takhöjd. När museet var nybyggt användes rummet som lokal för kyrkliga inventarier som fanns i samlingarna. Här hölls också kyrkliga förättningar, exempelvis bröllop. Sedan 1976 är rummet emellertid profaniserat till bibliotek.

Biblioteksinteriör

Biblioteket omfattar drygt 33 000 böcker och ett hundratal tidskrifter. Här finns också en äldre samling med framför allt teologisk litteratur, vilken innehåller böcker från så tidigt som 1600-talet.

Innehållsligt dominerar förstås litteratur med västerbottnisk anknytning; skön- men framför allt facklitteratur inom exempelvis arkeologi, etnologi, konst och arkitektur och topografi.

Förvärv sker genom inköp eller gåvor, samt genom bytesverksamhet med andra museer eller institutioner i Norden.

Musets bibliotek nås genom den nationella katalogen Libris, och har bibliotekskoden Vbmb.

Biblioteket är öppet för forskare och andra efter överenskommelse, men erbjuder ingen litteratur till hemlån.