Byggnadsvård

När du tänker dig att restaurera huset eller bara bygga en veranda för en mezzosopran, gör du klokt i att kolla med byggnadsvården innan du börjar såga och spika. Museets byggnadsantikvarier arbetar med rådgivning till allmänheten om hur man på lämpliga vis går till väga vid om- och tillbyggnader. 

Åströmska gården, Vindeln

Ett viktigt inslag i det löpande antikvariska arbetet är de många inventeringar som gjorts över byggnader och miljöer. Vidare lämnar man synpunkter i plan- och bygglovsärenden som hanteras av kommuner och länsstyrelse.

Förutom att samla kunskap, ge råd och avge synpunkter i särskilda ärenden och frågor, är utåtriktad verksamhet i form av utställningar på museet och ute i länet en viktig del i byggnadsvårdsavdelningens verksamhet.

Om du vill veta vilka bestämmelser som gäller blir du klokare av att ta en titt bland Lagar & regler.