Bengt Lidström

Bengt Lidström (1916–2007) är född i Ytterbyn, Nederkalix, Norrbotten. Han examinerades som byggnadsingenjör i Norrköping 1946 och var från året därpå verksam vid Länsarkitektkontoret i Umeå. När VAB (Västerbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor) etablerades 1956 tillhörde Lidström de första som anställdes.

På VAB var han sedan verksam fram till pensioneringen 1981. Till en början arbetade han med nybyggnadsuppdrag, och kunde kalla sig arkitekt. Senare kom det alltmer att handla om vård och ombyggnad av traditionella timmerhus och andra kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader, inte minst kyrkor.

Redan 1953 hade Lidström i praktisk handling visat hur man tar hand om en västerbottnisk parstuga, då han flyttade en sådan från Strand i Vännäs till Grisbacka i Umeå, och inredde den till bostad för sin familj. Lidströms betydelse för kunskapen om, och bevarandet av den traditionella byggnadskulturen kan knappast överskattas.

Redan från tidiga barnaår var Bengt Lidström en hängiven slöjdare. Genom karriären har det blivit många föremål med kraftfulla former och mustig bemålning, framför allt i trä men också i näver och läder. Till flera av de kyrkor där Lidström varit engagerad i restaurerings- och nybyggnadsprojekt har han också gjort bland annat dopfuntar och altarbord.

Kungsgårdsvägen 33. Byggår 1961

Kungsgårdsvägen 33. Byggår 1961.

 

Trädgårdsvägen 9. Ritad 1950.

Trädgårdsvägen 9. Ritad 1950.

 

Kvarnstensvägen 5. Uppförd 1742–85 i Strand, Vännäs, påbyggd 1862. Flyttad och restaurerad för familjen Lidström 1953.

Kvarnstensvägen 5. Uppförd 1742–85 i Strand, Vännäs, påbyggd 1862. Flyttad och restaurerad för familjen Lidström 1953.

 

Älvtået 2. Uppförd vid mitten av 1800-talet. Restaurerad av Lidström på 1950-talet.

Älvtået 2. Uppförd vid mitten av 1800-talet. Restaurerad av Lidström på 1950-talet.