Hålla hus

…är Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling.

Här finner du information om arkitekturens idéer och stilutveckling, och särskilt om västerbottnisk byggnadstradition.

Du kan söka efter kunskap om byggmaterial och hantverksteknik, och få goda råd i konkreta frågor om hur du på bästa vis tar hand om ditt hus.

Vidare bjuds möjligheter att fördjupa sig i tankar om hur byggande och boende förbrukar resurser av olika slag. Den här sidan kan också vara en hjälp, eller lots för dig som vill påverka planeringen och utvecklingen av vårt gemensamma samhällsbygge.

Hålla hus produceras av Skellefteå museum i samarbete med Västerbottens museum, Skogsmuseet i Lycksele och Länsstyrelsen i Västerbotten.

I flera av länets kommuner finns lokala Hålla hus-stationer där du kan hämta information och inspiration.