Museet säger till och ifrån

Dokumenten laddas ner i pdf-format och öppnas i nya fönster.

Yttrande till kommunen angående rivning av gamla lasarettet i Umeå 150206

Gamla sjukhusområdet på NUS, Umeå 141104

Byggnadsordning Umeå centrum 140207

Gamla bönhuset i Flurkmark 140217

Kvarteret Köpmannen, Lycksele, samrådsyttrande 131206

Kvarteret Köpmannen, Lycksele 140224

Östra Dragonfältet, Umeå 140228

Översiktsplan Vindelns kommun 140110

Kv Köpmannen Lycksele

Arkitektens vision för kvarteret Köpmannen i Lycksele.
Illustration Johan Fjällström TM Konsult
.

 

Tidigare yttranden