Etnologi

Ordet etnologi är uppbyggt av de grekiska orden ethnos som betyder folk, och logos som betyder kunskap. Etnologi är alltså en typ av folkkunskap, och kallades också tidigare för folklivsforskning.

Etnologi är studiet av människors och samhällens kulturella föreställningar och uttryck. En etnologs arbetsfält kan exempelvis inrymma ämnen som seder och bruk, familjeliv, folkrörelser, könsroller, arbetsliv, utbildningar, olika kulturers möten och konfrontationer – allt i såväl historiska som samtida perspektiv.

 

Här nedan ett etnologiskt tema – familjen – i tre historiska variationer, hämtade från projektet "Familjen i Västerbotten under 1900-talet" som också utgjorde temat i tidskriften Västerbotten 2, 1997. Mer om denna och andra dokumentationer via länkarna till vänster.

Familjefoto, 1920-talet.

Familjefoto, 1940-talet.

Familjefoto, 1970-talet.