Dokumentationer och utställningar

Vid museet pågår ett ständigt insamlingsarbete. Material som samlas in resulterar i utställningar, artiklar, webbsidor, föredrag, rapporter eller sorteras in i museets arkiv för framtida forskning.

Materialet kan bestå av såväl intervjuer och fotodokumentation som av föremål och fotografier.

Exempel på genomförda dokumentationer hittar du i menyn till vänster.

Har du information, synpunkter eller frågor – tveka inte att ta kontakt.

 

Samdok är de svenska kulturhistoriska museernas samarbetsorganisation för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning. Genom Samdok bedriver Sveriges kulturhistoriska museer tillsammans en bred och kvalitativ utforskning av vår samtid.

Syftet är att både nu och i framtiden fördjupa kunskapen om människan och samhället. I olika undersökningar fokuseras aktuella samtidsfrågor som kulturmöten, politik och religion, arbete och arbetslöshet, ny teknik, olika boende- och familjeformer, miljöfrågor, globalisering, turism och kulturarv.

Intervjuer, beskrivningar, fotografier och föremål bildar underlag i utställningar och publikationer, hamnar på hemsidan och naturligtvis i museets arkiv och magasin för framtiden att fascineras över.