Familjen i Västerbotten under 1900-talet

Vid mitten av 1990-talet medverkade museet i det rikstäckande projektet "Sverige i blixtbelysning". Tillsammans med med museerna i Lyckele och Skellefteå genomfördes en omfattande dokumentation över familjeliv i länet under sistlidna århundrade.

Familjeprojektet

Närmare 350 personer intervjuades och mer 15000 fotografier togs. Ett material som nu finns samlat i länsmuseets arkiv. Tdskriften Västerbotten 2, 1997, ägnas i sin helhet åt detta projekt.

FamiljeprojektetFamiljeprojektet

Från dagens etnologiska horisont kan man tycka att en del perspektiv på fenomenet "familj" saknas i undersökningen. I dag hade vi också visat alternativ till kärnfamiljen, andra konstellationer än de heterosexuella och inte glömt de nya svenskarna. Men så är det, också forskning och vetenskap måste sättas i sina historiska sammanhang, och tas till lärdom inför framtida insatser.

Familjeprojektet

FamiljeprojektetFamiljeprojektet

FamiljeprojektetFamiljeprojektet

FamiljeprojektetFamiljeprojektet

Familjeprojektet

FamiljeprojektetFamiljeprojektet