Landstingets yrkesskola för kvinnor –

en forskningsuppgift

År 1943 startade en yrkesutbildning för kvinnor i Åsele. På grund av bristande elevunderlag, flyttades utbildningen fem år senare till Umeå.

Vid skolan i Umeå kunde man utbilda sig till sömmerska, väverska, modist, barnvårdare och internatföreståndarinna. Utbildningen har med tiden utvecklats från en renodlad yrkesskola till att bli en del av dagens gymnasieutbildningar.

Dokumentationen av dessa utbildningar utförs fortgående. Intervjuer har genomförts med före detta lärare och elever. Ett stort antal föremål från utbildningarna, såsom klädesplagg, vävskisser, hattstockar, med mera – och ett antal fotografier – har insamlats. En del av föremålen visas i museets utställning ForUm.