Kulturlandskap

Kulturlandskapet är alla de platser, områden och stråk där människan genom närvaro, verksamhet, påverkan och förändring lämnat avtryck och satt spår. Till stora delar kan alltså jordens landyta definieras som ett kulturlandskap. Människans iver att upptäcka, undersöka och kolonisera har också gjort områden på havsbotten till kulturmiljöer, och kanske kan vi inom detta begrepps ramar numera också räkna in Månen.

Tillopsröret till kraftstationen vid Torvsjö kvarnar.

I Västerbotten står vi dock för det mesta med alla fötterna på jorden, och åldersbestämmer vår kulturmiljö till ungefär 10 000 år. För så länge sedan drog sig inlandsisen undan och landskapet blev beboeligt för människor, som sedan dess lämnat efter sig spår som berättar vårt läns historia.