Andra kulturmiljöinstitutioner

Skellefteå museum är ett kommunalt museum med Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner som ansvarsområde. Museet har också ett länsansvar vad gäller industrihistoria efter 1900.

 

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum som har ett länsansvar för skog och skogshistoria samt ett visst kulturmiljöansvar i Lycksele kommun.

 

Länsstyrelsen är den myndighet i länet som skall tillvarata statens intressen beträffande kulturarvet. Det innebär bland anat att besluta om tillstånd i olika kulturmiljöfrågor och att tillse att lagarna efterlevs.

 

Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som har det övergripande nationella ansvaret för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.