Förr och senare

Fotodokumentation genom återfotografering. I avsikt att illustrera förändringar i natur, odlingslandskap och bebyggelse genomfördes i september 2008 en fotodokumentation vid museet. Med fotografier från förr som förlagor togs nya bilder med samma landskapsutsnitt.

Rusksele gammal Rusksele ny

Rusksele. Den röda ladugården till höger står fortfarande på samma plats som 1954 då det svartvita fotot togs av Evert Larsson. Av det vita kapellet kan man se gaveln och toppen på taket bakom äldreboendet Blåklockan som tillkommit i bilden från 2008. Foto: Berit Andersson.

 

Björksele förr Björksele senare

Björksele. Det svartvita fotot är taget 1948 av Gunnar Westin och färgbilden 2008. Foto: Berit Andersson.

 

Vindelgransele förr


Vindelgransele senare

Vindelgransele. Bron och gaveln på det vita huset, som 2008 har en brun gavel, syns över trädtopparna, men inte mycket mer. Det svartvita fotot är taget av Evert Larsson år 1954. Foto: Nina Granholm.

 

Tärnaby kyrka förr Tärnaby kyrka senare

Tärnaby. Det svartvita fotot är taget av Gustav Lundgren (1893–1954), årtalet är okänt. Foto 2008: Nina Granholm.

 

Dikanäs förr Dikanäs senare

Dikanäs. Det svartvita fotot är taget 1946, fotograf Nils Eriksson. Foto 2008: Erik Sandén.

 

Klippen förr Klippen senare

Klippen. Det svartvita fotot är taget omkring 1940, fotografen är okänd. Här har det varit svårt att hitta den rätta fotovinkeln på grund av vegetationen, ladugården står kvar men skyms av träd. Bergen i bakgrunden är riktmärken. Foto 2008: Nina Granholm.

 

Tjulträsk förr Tjulträsk senare

Tjulträsk. Det svartvita fotot är från 1954, fotografen är okänd. Raden med röjningsssten nedanför potatislandet kan skönjas på fotot från 2008. Foto: Berit Andersson.