Kulturturism

Arbetsfältet ”kulturturism” omfattar framför allt ett engagemang i satsningen och varumärket Sevärt i Västerbottens län. Museets turistantikvarie medverkar i arbetet med bevarande av, och kunskapsförmedling om utvalda kulturmiljöer. inte minst handlar arbetet om att göra dessa miljöer till attraktiva besöksmål för kulturturisten.

Museets insats kan till exempel bestå av antikvarisk kompetens, marknadsföring, utbildning, tillgänglighetsarbete, kontaktförmedling, ansökningshjälp och utbudsutveckling.

Den kulturturistiska verksamheten är inte begränsad till enbart besöksmål inom Sevärt i Västerbottens län. Den omfattar även stöd och inspiration till intresseföreningar, hembygdsföreningar, turistföretag i deras kulturturistiska arbete.