Skog & Historia

Eftersom en mycket stor del av Västerbottens län består av skog ligger också en stor del av spåren från forntiden i skogen.

Fångstgrop
Dessa spår kan vara allt från stenålderboplatser, fångstgropar, husgrunder från olika tider till rester av sågar och kvarnar vid bäckarna. Spåren är grunden för vår kunskap om länet under äldre tider.

I dag utgör det mekaniserade skogsbruket med stora maskiner det största hotet för våra forn- och kulturlämningar. Undersökningar har visat att cirka hälften av alla lämningar som berörs av åtgärder i samband med avverkning skadas. De största skadorna uppkommer vid markberedning.

För att minimera skadorna initierdes 1997 projektet Skog & Historia av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen. Skog & Historia är ett samlingsnamn som används för inventeringsprojekt över hela landet.

Resultaten från inventeringarna läggs in i det nationella fornminnesregistret för att kunna användas av Skogsstyrelsen och länsstyrelserna vid avverkningsärenden i akt och mening att undvika att lämningar skadas.

Ristning i träd Getartall

Ett annat viktigt mål inom projektet har varit att informera markägare, skolor och allmänheten om värdet av forn- och kulturlämningar och hur de bäst tas om hand.

Skog & Historia har bedrivits i Västerbottens län mellan 1997 och 2007, med ett tiotal projekt av olika omfattning. Sammanlagt har cirka 18 000 lämningar registrerats.

För närvarande pågår planering för att under kommande år bereda möjligheter för granskning av den stora mängd lämningar som ännu inte hunnits med.

bilvrak i skogen