Samiska kulturarv

sapmi sett från Nordpolen

Två tredjedelar av Sàpmi – Sameland – är beläget norr om polcirkeln. Under i genomsnitt åtta av årets månader är området snötäckt.

Området kan indelas i fem naturgeografiska regioner:  

  • skogsområdet i öster
  • kustområdet i väster, och mellan dessa:
  • Finnmarkens lågfjäll och fjällbjörkshedar i norr, vidare 
  • skandinaviska högfjällskedjan med dess östliga utlöpare, lågfjällen och mellanliggande dalar, samt
  • lågfjällsregionen i Jämtland och Härjedalen. 

Till museets uppdrag hör att studera och dokumentera den samiska kulturen i Västerbottens län. Under de senaste åren har detta arbete intensifierats.

Resultatet visar sig i form av utställningar, dokumentationer, en kunskapsbank för skolan, insamling av föremål och berättelser, iordningställande av besöksmål, uppbyggnaden av ett sameviste på Gammlia, artiklar i tidskriften Västerbotten.