Jojken

Den lapska sången kallas jojkning. Det är en konst att minnas andra människor. Somliga minnas i hat och minnas i kärlek, och andra minnas i sorg. Och dessa sånger begagnas också om vissa trakter och om djur, om vargen och renen och vildrenen. (Johan Turi 1917).

Jojken är ett sätt att kommunicera i både tal- och sångform. Att jojka betraktades av de präster som försökte kristna samerna som hedniskt och okultiverat. Samerna lät därför bli att jojka eftersom de inte ville bli avskärmade från det övriga samhället.

Det är skillnad mellan sydsamisk och nordsamisk jojk. Den sydsamiska jojken kallas vuollie och nordsamerna kallar sin jojk för luohti.  Skoltsamerna som finns i den östligaste delen av Sápmi, har en egen tradition som kallas leuédd.

I dag finns också moderna former av jojken, som alltså lever vidare trots präster och missionärer.

 


Mer att läsa:

Stoor, Krister, 2007. Juoiganmuitalusat - jojkberättelser: en studie av jojkens narrativa egenskaper.