Samiska kulturarv på museet

utställningar

Samevisten
Museets gårdar och hus har fått fint sällskap i form av tre samiska visten.

Skidutställningen
Från stenåldern till Stenmark med många fynd från den samiska kulturen. Här finns bland annat världens äldsta skida.

 


för skolan

Här finns mycket som på olika sätt handlar om den samiska kulturen – för både elever och lärare. Till skolsidorna.