Trumman och nåjden

När svenska, danska och norska präster på 1600- och 1700-talet reste runt i Sàpmi i akt och mening att kristna samerna, beslagtog man samernas trummor, som ansågs vara djävulens redskap. "Trolltrummorna" förstördes eller skickades till museer runt om i Europa.

Den samiska schamanen, nåjden, var en centralgestalt i den samiska kulturen. Nåjden förmedlade kontakten mellan människorna och gudarnas värld med hjälp av trumman. Han kunde färdas till olika platser, upprätthålla kontakt med de döda förfäderna, andarna, och se in i framtiden.

Nåjden var också läkare och den som blidkade väder-, jakt-, och hemmets gudar genom offer. Till honom kom människor för att få råd och hjälp vid svält, sjukdom och olyckor.

trumma

Bilderna på nåjdens trumma kunde föreställa sol, vind, åska, frost, snö och vatten. Det fanns också bilder på kåtor och renar, bytesdjur och de redskap som samerna använde.

På en del trummor målades de tre världarna i samernas föreställningsvärld: Himlen med sina gudar och gudomliga väsen, jorden med människor och djur samt underjorden, andarnas värld med de döda förfäderna. ?För att göra trumman mer kraftfull kunde nåjden fästa amuletter eller andra föremål runt kanterna.

Figurer på ett sydsamiskt trumskinn.

Trumskinnen tillverkades av skinn från en steril renko eller från en kalv. Ovansidan dekorerades med rödfärgade figurer. Färgen fick man genom att tugga albark som sedan gav en blodröd färg. Nåjden slog med en speciell hammare på trumman. En visare som rörde sig över trumskinnets olika figurer gav svar på frågor han hade.    

De samiska trummorna skiljer sig åt beroende på var de kommer ifrån och hur de är tillverkade.

Skåltrumman användes av nordsamerna och består av en träskål som täckts med ett trumskinn. Skålen gjordes av utväxter och knölar från främst tall.

Ramtrumman, främst brukad av sydsamerna, är tillverkad av ett långt trästycke som böjts och skarvats med svepteknik.

Vinkelramstrummorna bestod av en ram med två ramhalvor som sattes samman antingen med sensnöre eller med små stift av till exempel bly. På baksidan fanns förutom ett handtag även en träslå som korsade handtaget.

 


Mer att läsa:

Kjellström, Rolf och Rydving, Håkan, 1988. Den samiska trumman.

Manker, Ernst, 1955. "Samernas trolltrummor". Västerbotten 1955, 16–29.

Rydving, Håkan, 1995. The End of Drum-Time. Acta Universitates Upsaliensis. Historia Religionum 12.