Förrådsbyggnader

Njallan är en liten visthusbod som placeras på en stolpe för att därigenom försvåra för rovdjuren att komma åt matförråden. Njallan – buerie på sydsamiska, och ájtte på nordsamiska – finns spridd från Kolahalvön i nordost till de sydligaste området av Sápmi. Inom svenska Sápmi förekommer den framför allt bland sydsamerna.

Den förekom framförallt vid vår- och höstvistena där den fungerade som depå för renkött och ost. Njallan byggdes vanligtvis i timmer, men i vissa fall använde fjällsamerna resvirke. Boden vilar på antingen ett rotfast träd eller en kraftigt stolpe nedstucken i marken.

Luovve

En variant av den upphöjda visthusboden har fyra stolpar med fötter av rotben. Den benämns luopte på nordsamiska och luovve på sydsamiska.

En fördel med denna konstruktion är att den bildar ett skyddande tak under vilket akkjor, skidor och annan vinterutrustning kunde förvaras.