Fortskaffningsmedel

I den nomadiserande renskötarkulturen var väl fungerande transporter en absolut nödvändighet. Numera lever samerna inte som nomader, men vid flytten av renarna är god utrustning lika viktig som någonsin. I dag nyttjas, fyrhjuling, snöskoter, motorcykel, långtradare, helikopter och faktiskt – häst.

samekvinna och motocykel

Ackjan är en rendragen släde. Den är i varierande former byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord. Den halvöppna typen används för persontransport medan den övertäckta lockackjan brukas för mat och värdeföremål.

Öppen ackja Lockackja.

Vid större förflyttningar användes flera renar och ackjor som sammankopplades till en rajd.

Ackja med påfäst dragrem som kördes först i rajden.
Båten

Vad ackjan var då snön låg, var båten under barmarkstiden. Båten inom Sápmi finns belagd genom fynd av klinkerbyggda träbåtar från 600-700-talet fram till vår tid. Inom den samiska föreställningsvärlden har båten haft en stark symbolisk betydelse, inte minst i samband med nåjdernas själsresor, offer och gravar.

Skidan
Skidorna var ett minst lika betydelsfullt fortskaffningsmedel som ackjan och båten. Mycket om detta fortskaffningsmedel på Svenska skidmuseet.