Samlad arkeologi

Museets arkeologiska samling består av föremål som tagits tillvara vid arkeologiska undersökningar eller på annat sätt påträffats i marken.

Den övervägande delen av föremålen i samlingen är förhistoriska, alltså tillverkade och använda under människans första 9000 år i länet. Men här finns också föremål med ursprung i historisk tid, vilka liksom de förhistoriska är påträffade i marken.

kranium

I en gammal skokartong ligger ett kranium. Ingen nu levande minns när skallen kom till museet. På kartongen står "Sävar sn". Kanske har det en gång suttit på någon av de många soldater som stupade i slaget vid Sävar 1809.

Detta fynd aktualiserar, åtminstone på ett teoretiskt plan, den repatrieringsdiskussion som förs inom museivärlden. Det vill säga att man i den mån det är möjligt skall återföra mänskliga kvarlevor från museerna till de platser, framför allt gravar, där de en gång hämtades. 

Skallen i skokartongen kommer knappast i fråga för någon repatriering. Den får i stället fungera som exempel på vad museer tidgare ansett sig böra samla på, men kanske inte längre.

Sammanlagt består museets arkeologiska samling av över 13 000 föremål. Dessa kommer från i stort sett hela länet med undantag av Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner, vars fynd framför allt finns samlade på Skellefteå museum.

Kalvträskskidan

Med all säkerhet har merparten av de föremål som använts genom tiderna förmultnat för länge sedan. Det är med få undantag stenföremål som har bevarats. Ett sådant undantag är Kalvträskskidan, världens äldsta skida. Läs mer om detta fynd här.

Skrapor från Sandsjön, Sorsele

Få föremål i den arkeologiska samlingen är hela, de flesta är blott fragment av det ursprungliga föremålet. Mycket skulle kunna kallas "förhistoriskt skräp"; uttjänta skrapor eller avbrutna pilspetsar, halvfärdiga stenredskap som kasserats av olika anledningar eller gått sönder under tillverkningsprocessen. För förståelsen av människans förhistoria är "skräpet" av yttersta betydelse och av högt värde.

Fågelsmycke från Vargviken i Vindeln

I samlingen finns förstås också många fina och häpnadsväckande föremål, exempelvis de fynd som gjordes nära Vargviken i Vindelns kommun 1920.

Här fann man smycken, en järnyxa, några järntenar och en läderpung. Senare forskning har tolkat fyndet som härrörande från en samisk mansgrav från ungefär 1100 eKr.

Ett av föremålen som hittades i Vargviken var den bronslänk som numera, i något stiliserad form, är museets logotyp.

Bronslänk från Vargvikenfyndet.