Tidskriften Västerbotten

Västerbotten har producerats av museet för Västerbottens läns hembygdsförbund. Den utkom första gången 1920 och lades ner efter 2014 års sista häfte. Skriften behandlar västerbottnisk kulturhistoria i ett brett perspektiv; natur och kultur, fritid och arbete, vardag och fest – från förr och från nyss. Fram till och med 1968 i form av en årsbok, därefter med fyra häften per år, som vid årets slut bundits in som årsbok.

Här hittar du samtliga utgåvor att läsa på skärmen, och ser vilka som finns att köpa.

Dessutom finns ett tryckt register över utgåvorna från starten 1920 fram till 2006, och så förstås alla artiklarna i bokstavsordning på biblioteksdatabasen Libris.