Hembygdsförbundet

Sedan urminnes tider… Nå ja, men i alla fall så länge någon levande minns har museet och Västerbottens läns hembygdsförbund stått varandra nära.

Hembygdsförbundets övergripande mål är att tillvarata och vårda det västerbottniska kulturarvet i samverkan med sina medlemsföreningar. I förbundet ingår ett sextital medlemsföreningar med närmare 6 000 medlemmar.

Förbundet stöder de lokala hembygdsföreningarna i deras arbete och är hembygdsrörelsens kontaktyta mot riksförbund, länsmyndigheter, länsmuseum och andra kulturinstitutioner. 

Medlemsavgiften i Hembygdsförbundet uppgår till den synnerligen ringa summan av 20 riksdaler per föreningsmedlem och år. För kulturhistoriska stiftelser är medlemsavgiften 1 200 kr per år.

Ladda ner ansökningsblankett.

Tillsammans blir vi starkare!

När er förening blir medlem i länsförbundet får ni:

  • Gratis grundförsäkring där bl a ansvars- och olycksfallsförsäkring ingår, samt mycket fördelaktig försäkring av kulturhistoriska byggnader, lösöre med mera.
  • Tidskriften Västerbotten, förbundets tidskrift som utkommer fyra gånger per år.
  • Västerbottens museums dataprogram SOFIE till kraftigt rabatterat pris.
  • Möjlighet att söka stipendier ur Hembygdsfonden för exempelvis bokproduktion, utställningar eller studieresor. Årligen utdelas ca 10 000 kr fördelat på 2–3 stipendiater.
  • Kostnadsfri rådgivning i byggnadsvårds-, skylt- och utställningsfrågor m m av personal vid länets museer.
  • Befrielser från Stim–avgifter vid musikarrangemang.
  • Tidskriften Bygd och Natur med fyra nummer per år.

Föreningarna inbjuds till årliga träffar om utveckling och gemensamma frågor.