Projekt

Vi har många goda idéer på Västerbottens museum. För att kunna förverkliga dem driver vi en rad olika projekt. Många projekt är externfinansierade, där exempelvis Länsstyrelsen, Landstinget, Region Västerbotten, Kulturrådet och EU stöttar ekonomiskt, medan andra finansieras av oss själva. Ibland har vi även projekt tillsammans med aktörer i andra länder.

Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan

Arbetar tillsammans med skolor i Norge och Sverige för att öka barn och ungas intresse för lämningar och spår i kulturmiljöer

 

Spår från 10000 år i västerbottens län

Länets förhistoria och kulturlandskap

 

Skog och historia

Forn- och kulturlämningar i skogen

 

Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria

Nationella minoriteter blir synligare i museivärlden