Avslutade projekt

Förstärkt hänsyn till forn- och kulturlämningar samt kulturmiljöer i skogen
Ett informationsprojekt om skogens kulturarv

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi
Utställningar, program, pedagogik, forskning, stipendier…

Rock Art in Sàpmi
Hällkonst, samiska symboler och nordliga kulturtraditioner – tolkade, förmedlade och levandegjorda av skolbarn, berättare, skådespelare, pedagoger, dansare, arkeologer, konstnärer och forskare.

Ladprojekt Umeå
Upprustning av lador i fyra byar på slätten söder om Umeå.

De nordliga kulturtraditionerna
En tillväxtfaktor

Ökad tillgänglighet till kulturarvet
Att öppna Sevärts besöksmål för alla vid, oavsett funktionsförmåga.

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Samiska Rummet

Västerbotten – berättarnas län

Hembygdsgårdar för alla

KING
Kulturarvet I Nordskandinaviska Gammelskogar

Kommer du ihåg?
Minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst