Ökad tillgänglighet

vid Sevärts besöksmål

Projektet är en satsning på att öka tillgängligheten till de besöksmål som ingår i Sevärt i Västerbottens län för alla människor oavsett funktionsförmåga. Att ha tillgång till kulturarvet är en mänsklig rättighet.

Utgångspunkten är riksdagens beslut som säger att alla lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska ha undanröjt enkelt avhjälpta hinder senast år 2010. I tre år har projektet finansierat såväl fysiska som kunskapsuppbyggande insatser.

I en förlängning av projektet fram till årsskiftet fortsätter detta arbete men fokus ligger också på framtidsfrågor som hur exempelvis natur- och kulturinformation kan samordnas bättre.

Till PROJEKTBESKRIVNINGEN

Taktil karta i Ratan

Drottningen och turismantikvarien inviger taktil karta i Ratan.