Rock Art in Sápmi

Somligt är faktiskt hugget i sten…

Museet satsar stort och brett inför Umeå Kulturhuvudstad 2014.

Med hällkonsten i vid bemärkelse, samiska symboler och de nordliga kulturtraditionerna som grund levandegörs, förmedlas, tolkas och beskrivs historien, samtiden och framtiden genom:

Nämforsen. Foto:Petter Engman/Vbm