Sune Jonsson

Centrum för Dokumentärfotografi – SJCD

Västerbottens museum driver sedan hösten 2010 ett treårigt strategiskt utvecklingsprojekt som stöds av Kulturrådet, Umeå kommun och Region Västerbotten i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Centrum för dokumentärfotografi i Sune Jonssons namn.

Västerbottens museum har en lång tradition av dokumentärfotografisk verksamhet. Redan under 1950-talet började fotosamlingarna byggas upp och samarbetet inleddes under tidigt 1960-tal med fotografen och författaren Sune Jonsson. Denne anställdes vid museet 1968 som fältetnolog och fotograf på heltid.

Sune Jonsson, New York, 1965.

Under åren fram till sin pensionering 1995 arbetade Jonsson med åtskilliga dokumentära projekt som finns bevarade i museets arkiv.  Samtidigt kunde han också beredas tid för egna projekt, vilka ofta resulterade i bokutgivning och utställningar. Sedan 2002 förvaltas Sune Jonssons unika samlingar i sin helhet av Västerbottens museum.

I centrumet som byggs upp i det utvidgade och ombyggda Västerbottens museums Västra flygel, kommer utställnings-, program- och pedagogisk verksamhet bedrivas. Under 2012 visades där en stor utställning från Moderna museets samlingar, ”Åter till verkligheten” med fotografi från 1970-talet av såväl svenska som internationella fotografer.

Med stöd av Umeå kulturhuvudstad ska SJCD 2014 vid Västerbottens museum arrangera en stor retrospektiv utställning om Sune Jonssons livsverk. Dessutom visas den lettiska fotografen Inta Rukas senaste projekt. Till SJCD inbjuds fotografer att verka i form av så kallade resicdence, vilka kommer att resultera i visningar, föredrag, kurser, workshops, fotoprisutdelning och internationella fotosymposium.

En vandringsutställning med Sune Jonssons fotografi planeras för Fotografiska museet i Riga och andra fotomuseer i Europa. Under Umeås kulturhuvudstadsår 2014 släpper bokförlaget Max Ström en monografi över Sune Jonssons livsverk.