Sofie hanterar era samlingar

Sofie är ett samlingshanteringsystem som hjälper kulturarvsinstitutioner att hålla ordning på sina samlingar, göra dem digitalt sökbara och tillgängliga för allmänheten. Sofie utvecklas och förvaltas av Västerbottens museum sedan 1991 och säljs i dag över hela landet.

Programmet hanterar föremåls- och fotosamlingar, med mera. Det passar såväl de små som de stora verksamheternas krav på funktionalitet.

Sofie nyttjas i dagsläget av flera hundra kunder – på museer, hembygdsföreningar och kommunarkiv, och är det mest använda samlingshanteringsystemet i Sverige.

Under 2015 lanserades en helt ny webbaserad version, som bland annat innebär att man på ett mycket enkelt sätt kan publicera hela eller delar av sina samlingar på webben.

Sofie-teamet. Erik, Veronica, Daniel (tjänstledig) och Lukas.