Uppdrag

Vid museet finns en särskild uppdragsverksamhet som omfattar kulturmiljö, etnologi och konst. Förutom det självskrivna verksamhetsområdet Västerbottens län åtar vi oss även uppdrag utanför länet. Bland våra större uppdragsgivare märks Riksantikvarieämbetet, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, länets kommuner och Svenska kyrkan.

 

Vi erbjuder:

  • Kulturhistoriska utredningar inom arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljö
  • Kulturmiljöanalyser i samband med förstudier och utredningar inför MKB och Öpl.
  • Arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
  • Byggnadsinventeringar, utredningar, projekteringar och upprustningsarbete.
  • Underlag för kommunala kulturmiljöprogram.
  • Antikvarisk medverkan vid kyrkoupprustningsarbeten.
  • Inventering av kyrkliga inventarier och byggnader samt begravningsplatser.
  • Industrihistoriska inventeringar och utredningar.
  • Utställningar, skyltar, böcker, broschyrer med mera.