På skolsidan…

matematik

Kom till museet i stället…

Skolprogram

Vi erbjuder program i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar samt i våra utomhusmiljöer.

Vi kan även skräddarsy program och kulturdagar utifrån specifika önskemål. I en kulturdag kan det ingå praktiska moment som exempelvis bakning i bagarstugan, repslagning, smörkärning och tovning. Observera att denna typ av program kräver planering, och måste bokas med god framförhållning.

Program hösttermin 2017


minimusen

– elevernas egen sajt

Minimusen visar dig en massa spännande saker som har hänt här i länet!

Häng med på spaning i länet


Lärresurser

Undervisningsmaterial att ladda ner eller låna hem till er skola.


Lustfyllt lärande

Pedagogisk verksamhet som tar tillvara elevernas inneboende nyfikenhet och upptäckarglädje genom att stimulera alla sinnen.


Svarta tavlan