Skolprogram på museet

Vårtermin 2017

Alla ska passa in – eller?

14 februari – 28 april • Gymnasium och folkhögskolor

Kan man ha fel hudfärg? Fel kön? Fel religion? Varför dömer vi andra, när vi vet hur ont det gör att själv bli dömd? Vem är egentligen normal?

I Utställningen Alla ska passa in, som bygger på ungas egna berättelser, sätts vårt dömande under en granskande lupp. I workshop-form arbetar vi processinriktat med våra värderingar och samhällets synliga och osynliga normer. Metoden möjliggör känslomässiga upplevelser av vad som händer när vi diskriminerar eller kränker varandra utifrån kategorier som kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, utseende, socialgrupp eller kulturell och religiös hemvist.

I utställningen finns även berättelser skrivna av elever i Umeå, som deltog i workshopen Dömda hösten 2014 på Västerbottens museum.

Cirka 1,5 timme


VAD SÄGER KONSTEN?

14 februari – 28 april • Årskurs 3 till gymnasiet

Vi gör flera korta besök i konstutställningar med olika konstnärliga uttryck. Johannes med vänner – samtidskonst som ifrågasätter vem som bestämmer över det offentliga rummet, makthavarna eller medborgarna? Sixten Fager i retrospektiv - expressionistiskt måleri i olja med inspiration från fjällen. In Place of Memory – samtida dokumentärfotografi om migration och nostalgi. Workshopen innehåller praktiska övningar i performance som uttryck för att ventilera och kommentera konsten på olika sätt. 

1,5 timme eller enligt överenskommelse 


BERÄTTA OM KLÄDER OCH IDENTITET

14 februari – 28 april • Årskurs 7 till gymnasiet

Vad har du på dig och varför? Vad styr vad vi väljer att ha på oss? Väder, mode, klass, kön? Här får eleverna prova på skriv- och berättarövningar i form av lekfulla korta improvisationsövningar, jobba två och två, jobba i grupp och vara kreativ i utställningen Textil. Tillsammans reflekterar vi kring kläder, textil och dess betydelse för oss människor och vår miljö. Muntligt berättande ger elever möjlighet att komma till tals, uttrycka sina åsikter samt visa och se nya sidor hos sig själv och andra.

1,5 timme eller enligt överenskommelse


En skoldag förr

2–31 maj • Årskurs 2–4

Hur såg en skoldag ut för hundra år sedan? Vad hände om man kom för sent till lektionen och varför skulle eleverna ta med hartassar till skolan? I detta dramaprogram får eleverna låna tidstypiska kläder och göra en resa bakåt i tiden, där de får uppleva hur det kunde vara i skolan när Sverige inte var ett demokratiskt land. När fröken Sparrman ringer in börjar skoldagen, men vad händer sedan? Medtag en tidstypisk liten matsäck: smörgås i papper och mjölk i glasflaska. 

2,5 timmar


på Flykt

Hela terminen • Årskurs 9–gymnasiet

Varför tvingas människor fly? Hur många flyktingar kommer till Sverige och vilka får stanna? Vad är asyl?  I dag pågår ungefär 30 väpnade konflikter runtom i världen och mer än 60 miljoner människor beräknas vara på flykt. En liten del av dessa människor tar sig hela vägen till Sverige, men vad händer sen? I rollspelet ”På flykt”, som vi erbjuder i samarbete med Röda Korsets ungdomsförbund, får eleverna prova på olika situationer som kan uppstå om man måste fly från sitt land och uppleva de svåra beslut man tvingas ta ställning till.

Rollspelet är framtaget av Röda Korsets ungdomsförbund utifrån berättelser från människor som varit på flykt. Det är utformat för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Rollspelet ger möjligheter till eftertanke och egna reflektioner om hur det kan vara att befinna sig på flykt. Programmet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och belyser frågan om asyl som en mänsklig rättighet.

Till anmälningsformuläret. Mer information hos Julia Kjällquist, Röda Korsets ungdomsförbund, 090 10 97 61, e-post

Max 25 deltagare, tidsåtgång 2,5 timmar, för- eller eftermiddag


Meddelanden från forntiden

Hela terminen • Årskurs 3–4

Vad betyder de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggen? Kan vi tolka tecknen från människorna som levde för tusentals år sedan? Vad ville de berätta? I vår hällbildsutställning Rock art in Sapmi tittar vi på hällristningar och hällmålningar från forntiden och på föremål som finns bevarade från denna tid. Sedan arbetar vi praktiskt med att bland annat göra egna målningar med rödockra och prova tekniken att göra eld med eldborr. 

90 minuter


Säljakt, fiske och sjöfart

Hela terminen • Årskurs 1–6

Hur gick det till vid fiske och säljakt förr i tiden? Varför var säljakten så farlig? Vad har ångbåten Egil använts till och vad gjorde skepparen, eldaren och de andra som jobbade på båten? Vi tittar på utställningarna i Fiske-och sjöfartsmuseet och går ombord på ångbåten Egil. Programmet avslutas med att eleverna får prova på repslagning.

40–90 minuter


Umeå – minnen och framtid

Hela terminen • Årskurs 7–gymnasiet

Hur var det att leva i Umeå vid förra sekelskiftet, när en högt uppsatt man kunde ha 40 röster i valet medan kvinnorna inte fick rösta alls? När det fanns offentliga toaletter som bara de rika fick använda? Hur hänger bibliotekets och demokratins framväxt ihop och vad har första världskriget med kvinnlig rösträtt att göra?

Följ med på en resa genom 1900-talets Umeå och möt Anna Grönfeldt och andra personer som var med och förbättrade vårt samhälle. Personer som offrade mycket i kampen för demokrati, allmän rösträtt och jämställdhet.

Visningen av utställningen Umeå – minnen och framtid kan kombineras med en praktisk workshop där eleverna får fundera över och arbeta med frågor om demokratin i dag. Vad betyder demokratibegreppet för dig? Finns det saker i dag som är orättvisa eller odemokratiska? Vilka personer tycker du har gjort viktiga insatser för demokratin – i Umeå, Sverige och Världen?

60–90 minuter


textil – från päls till plast

Hela terminen • Årskurs 4–gymnasiet

Vad är en yppibyxa och varför förbjöds krinolinen? Hur hänger kjolens längd ihop med samhällsutvecklingen och var på kroppen har man haft kravatt och myggjagare? Kläderna har alltid varit viktiga för människan. Genom historien har de flesta kläder tillverkats i hemmen, och kunskapen förmedlades från mor till dotter. Att lappa, laga och återbruka har för de flesta varit en livsnödvändighet. I dag köper vi kläder som är tillverkade i andra delar av världen, ofta av barn och ofta innehållande giftiga kemikalier. Billiga kläder av dålig kvalitet skapar en ”köp-slit-och-släng-trend”. Vilka konsekvenser får detta och hur kan vi göra smartare klädval? Följ med på en resa genom klädhistorien, från djurhudar till kläder av återvunna PET-flaskor.

Programmet kan kombineras med någon praktisk aktivitet.

60–90 minuter