Fotografer och fotosamlingar

Många av fotografierna i arkivet är topografiskt ordnade, vilket innebär att de är sorterade på respektive socken/församling, eller kvarter när det gäller Umeå stad.

Undantagna från denna ordning är Svenska skidmuseets samling, bygdefotografsamlingarna och andra kända fotografer och filmares samlingar, som inte har delats upp utan hållits samman.

Några fotografer och axplock ur deras samlade verk:

En alldeles särskild kollektion är
fotosamlingen efter Svensk Flygtrafik AB

…och så förstås Sune Jonsson