Byggnader på museiområdet

Välj en rubrik…

…eller sök dig fram på teckningen.

Håll pekaren över en byggnad så får du veta vilken det är. Om du klickar öppnas en ny sida med bilder och berättande. 

Observera att placering och inbördes relationer mellan byggnadena på teckningen inte till fullo överensstämmer med posititoner och storleksförhållanden i verkligheten. Ett skäl så gott som något att göra ett besök på plats.

Gammliaområdet Öresågen Kornbod Sommarladugård Rundloge Stolpbod Långloge Storhässja Rökhus Bastu Skomakarverkstad marknadsbod Wallmarksgården Fattigstugan Ängsladan Skolmuseet Butikshuset Dansbana Kronboden Helena Elisabeth Portboden Bagarstuga Smedjan Väderkvarn Vattenkvarn Lars Färgares Sävargården Ladugården Jämtebölegården Samevisten