Egilhallen – Fiske, säljakt och sjöfart

Fiske och sjöfartsmuseet
På museet hade sedan 1943 en stor säljaktbåt varit utställd. Under utbyggnaden 1969 när vestibulens östra fasad rivits väcktes tanken att man skulle ta tillfället i akt och flytta ut den utrymmeskrävande farkosten.

Nordost om museet byggdes ett båthus med stora skyltfönster som gjorde båten med tillhörande utställning visuellt tillgänglig också när huset var stängt. Ett frö var sått. Intresset för fiske och sjöfart visade sig vara brett. Huset byggdes ut med bibehållande av skyltfönsterkonceptet till Fiske- och Sjöfartsmuseet, som stod klart 1975. Numera, efter den bogserbåt som utgör volymmässigt största attraktion, heter byggnaden Egilhallen.