Hus, djur och sysslor på Gammlia

miljö på Gammlia

Det ingick i Västerbottens läns hembygdsförenings plan för det nyanlagda området att flytta en bondgård från norra delen av länet och en annan från södra delen till Gammlia, men projektet blev för kostsamt.

Även om många byggnader var gåvor, kostade transporter, uppsättning och underhåll alltför mycket. Därför ställde man samman de nord- och sydvästerbottniska byggnaderna man redan hade till en enda bondgård.

bondgården på Gammlia

Husen återställdes i stora delar till de skick de hade kring 1800-talets mitt. En grupp byggnader bildar en kringbyggd gård, medan andra ligger runtom på halvdistans. Så som det kunde se ut i västerbottniska kusttrakter.

Välkommen till en tur på och kring det gamla lantbruket, där du bland annat kan följa kornets väg från storhässja till bagarstuga – från ax till limpa.