Huvudbyggnaden

De lokaler i vilka museet bedriver sin verksamhet invigdes sommaren 1943. Sedan dess har ett flertal byggnadsinsatser genomförts. Men långt innan riksantikvarien Sigurd Curman höll sitt högtidstal över det nya museet på Gammlia bedrevs museiverksamhet i Umeå.

fasadritning