Ett nytt museum

skiss med konsthall till höger

Bengt Romares segrande förslag i arkitekttävlingen innehöll en fristående konsthall inritad öster om huvudbyggnaden. Av ekonomiska orsaker ströks denna från programmet.

 

Museet i sin första gestalt

Stilmässigt kan den nya museibyggnaden beskrivas som återhållen tegelklassicism. Samtidens modernism märks framför allt i avsaknaden av ornamentik och möjligen i den från symmetriskt tvång fritt gestaltade entréfasaden med sitt lågt hållna skärmtak över portiken.

Museets innehållsliga ordning framgår av planerna.

planer

Vi noterar nummer 6 "Kyrksalen" som sträcker sig genom två våningar. Här fanns kyrkliga inventerier placerade så att rummet både var musealt och kunde användas vid förrättningar. Numera har rummet profanerats till museibibliotek. I nummer 12 "Strömbäcksrummet" visades glas från bruket i Strömbäck som ligger någon dryg mil söder om Umeå.

Tillbyggnader>>>