Samevisten på Gammlia

Västerbottens museum lyfter i större utsträckning än tidigare fram och tillgängliggör den samiska närvaron i länet. Eftersom det samtidigt finns en ambition att utveckla, förstärka och komplettera museets utomhusområde, har här uppförts tre samiska visten.

Vid sidan om det rent fysiska byggandet och resultatet av detta stärks den museipedagogiska verksamheten, samtidigt som dokumentation och forskning kring det samiska intensifieras.

Forskningen, med såväl historiska som nutida perspektiv, sker i nära samarbete med Umeå universitet.

Byggandet av de tre vistena efter modeller i länet – ett sydsamiskt, ett nordsamiskt och ett skogsamiskt har pågått mellan 2008 och -11.

Sydsamiska vistet

En del i projektet är att sammanställa dokumentationer över tillkomsten av de olika byggnaderna på vistena.

Länkade rubriker leder till beskrivningar i pdf-format.

Skogssamisk timmerkåta

Sydsamisk torvkåta

Nordsamisk torvkåta

Förrådsbyggnader