Arkivåret 2017

Hur skoj kan det vara i ett arkiv? Faktiskt, mycket roligare än man kanske tror. Där finns massor av märkvärdigheter att leta fram och förundras över. Inte alltid förvisso, men mycket ofta är arkiven en omistlig förutsättning för de utställningar vi producerar.

Under 2017 sätter vi ett särskilt fokus på våra arkiv, framför allt foto- och pappersarkiven. Vi vidgar emellertid tolkningen en smula och inbegriper somligt från föremålssamlingarna i begreppet "arkiv".

I en rad programpunkter under året presenterar, diskuterar och visar vi arkiv utifrån olika infallsvinklar.

Programmet fylls på kontinuerligt. Titta hit emellanåt så missar du inga arkivpärlor.

13 september kl 17–20
Öppet i fotoarkivet
Fynda bland miljoner bilder
Entré från skidutställningen

4 oktober kl 18
Visning av konstarkivet
Suzanne Steneberg, konstantikvarie
Samling vid receptionen

18 oktober kl 18
Folkrörelsearkivet presenterar
"Kvinnor i arkivet" del 3: Maja Beskow
Kaféet

19 november kl 18
Visning av konstarkivet
Suzanne Steneberg, konstantikvarie
Samling vid receptionen

22 november kl 18
Folkrörelsearkivet presenterar
"Kvinnor i arkivet" del 4: Den kvinnliga rösträttsrörelsen
Kaféet