Kulturarv i glesbygd – resurs eller belastning

5 oktober 2017 • Hotell Lappland, Lycksele

Välkommen till en dag då vi sätter glesbygdens kulturarv i centrum. Hur förvaltas kulturarvet i glesbygd och vems ansvar är det? Möt representanter från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Umeå universitet, museerna med flera. Arrangemanget vänder sig till politiker, tjänstemän, föreningar och privatpersoner som arbetar med eller har intresse av frågor som rör kulturarv och kulturmiljö. 

Ingen avgift. Deltagarna bekostar i stället sin egen lunch på hotellet. Betala din lunch direkt vid ankomst med kort eller kontant och erhåll en lunchbiljett för att underlätta senare vid serveringen.

Boende Du som vill komma kvällen före konferensen kan boka rum till rabatterat pris på Hotell Lappland, 875 kr/enkelrum och 1 250 kr/dubbelrum. Bokning görs till hotellet på tel 0950-370 00, uppge bokningskod ”Västerbottens museum Umeå”. 

Kväll 4 oktober Välkommen att delta i en kvällsaktivitet som Skogsmuseet i Lycksele anordnar. Samkväm med tilltugg och dryck samt visning av utställningen Utsikter. Ange vid anmälan om du önskar delta. 

Program

Onsdag 4 oktober
19.00 Samkväm på Skogsmuseet, visning av utställningen Utsikter. Föranmälan. 

Torsdag 5 oktober 
Moderator: Arne Müller, journalist och debattör.

09 Registrering
Morgonkaffe och smörgås. Köp din lunchbiljett redan nu!

10 Välkommen
Introduktion. Susanne Sundström, arkeolog, Västerbottens museum. 

10.15 Kulturmiljö som resurs
Riksantikvarieämbetet presenterar och resonerar om kulturarvet utifrån sin rapport ”Räkna med kulturarvet”. Petter Frizén, utvärderare, Riksantikvarieämbetet.

11.10 Urbanisering – vilka konsekvenser får det för kulturmiljön? 
Ulf Lindberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen Västerbotten.

12 Lunch

13 Goda exempel på kulturmiljöanvändning
Riksantikvarieämbetet har i ett regeringsuppdrag studerat hur kulturmiljöer i Bergslagen tagits tillvara i projektet Gruvuppdraget. Exempel från hela landet. Alejandra Fuentes Caicedo, utvärderare, Riksantikvarieämbetet.

13.45 Kulturkraften
I Östersund pågår projekt Kulturkraften med syfte att nyttja kulturarvet för att utveckla hela regionen. Hör om arbetet, både framgångar och utmaningar. Maria Domeij, projektledare, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.

14.15 Kaffe

14.45 Rum, plats, identitet
Om rumsliga dimensioner i vår vardag och vid planering av orter. Hur vi påverkar och påverkas av platser – och kampen om dem. Maria Rönnlund, docent pedagogiskt arbete, institutionen för utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

15.25 Panel och publiksamtal
Vilken status och vem driver aktivt frågorna om kulturarvet i respektive län? Vad gör lokalsamhället, kommunen, länsstyrelsen och museerna? Exempel på när det fungerar och inte. Vem ska bekosta vad, och hur ska frågorna om kulturmiljö lyftas in i de regionala kulturplanerna?

16 Avslutning