Sune Jonsson Centrum
för dokumentärfotografi

Här visas utställningar med dokumentärfotografi och film samt axplock ur museets fotoarkiv. Centrumet håller seminarier och föreläsningar, erbjuder ett välsorterat bibliotek med fotografirelaterad litteratur och utgör en mötesplats kring den dokumentära bilden där samtal och diskussion förs med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor.

Museets fotoarkiv är en viktig kulturhistorisk samling med omkring fyra miljoner bilder, från 1800-talet fram till i dag. Bland dessa finns den mångfaldigt prisbelönte Sune Jonssons (1930–2009) alla fotografier och filmer som tillkom under 1950–90-talen. Hans dokumentära arbeten i text och bild är förebild för många och en ständig inspirationskälla.

Sune Jonsson:

Det gäller att lägga krokben för tiden och rädda hotade miljöer, människor och företeelser så att vi i framtiden kan möta dem åtminstone i dokumentära fotografier. Detta har alltså varit och förblir min ambition.

Från utställningen Vi och dom andra, VODA, 2014

Visit från MoMa…


Niclas Östlinds fotodokumentära jätteprojekt Fotografi i Sverige 1970–2014 – i vilket utställningen och katalogen Tidens flykt och livets långsamhet på Västerbottens museum utgör en betydelsefull del – är nu i hamn...