ABC-bokstavslek

11 oktober 2014–6 januari 2015

ABC Bokstavslek är en bild- och bokstavsutställning med stora bokstäver att klättra upp på och med berättelser och ramsor.

Texter på olika språk löper längs väggarna och slingrar över golv. Tematiska barnboksbilder finns i anslutning till varje bokstav och från den S-formade scenen kan barnen läsa högt ur sina favoritböcker.

Leka, lära, läsa
Man leker sig till kunskap i bokstavens värld. Sen blir man så intresserad att man börjar läsa. Det är vad det handlar om. Läslust, alltså.