Markanvändning

12 april–18 maj

Konstprojektet Markanvändning har pågått i lite drygt ett år, och är ett samarbete mellan Tomas Colbengtsson, Liselotte Wajstedt, Eva Nutti, Lena Stenberg och Oskar Östergren. Konstnärerna använder olika uttrycksmedel för att gestalta sina frågor och tankar kring ett gemensamt tema: nyttjande av mark. De har alla egna erfarenheter av exploatering i sina närmiljöer, och genom konst och film skildrar de aktuella händelser, och tycker till om dem.

Markanvändning är producerat av Koncentrat – Konstcentrum i Kiruna.

Tomas Colbengtsson

Atoe, glasinstallation. Tomas Colbengtsson