Resenärens blick

2 februari–12 oktober 2014

En utställning med svensk 18- och 1900-talskonst i samarbete med Nationalmuseum. Under 1800-talet byggde det konstnärliga skapandet till stor del på utforskande av det främmande, ett slags fältarbete där man sökte motiv i andra länder och kulturer. I utställningen visas konstverk gjorda av svenska konstnärer på resa i Europa. Utställningen kompletteras med konst från Västerbottens museums egna samlingar.

Att resa har för många konstnärer varit lika nödvändigt för skapandet som penslarna och färgen. I utställningen Resenärens blick ingår målningar som kommit till antingen på resande fot eller hemma efter upplevelser långt borta.

En del av målningarna speglar det förlösande mötet med de landskap och kulturer man gjort sig starka föreställningar om före avresan. I Italien målade Gustaf Wilhelm Palm landskapet som om han aldrig gjort annat och i Frankrike lyckades Carl Fredrik Hill förmedla skönheten som han med sin blick upplevde i ganska oansenliga landskap. Andra exempel visar hur konstnärerna valde att låta blicken hålla fast vid föreställningar om fjärran länder och därmed inte slå hål på illusionen om det exotiska, som i Egron Lundgrens "Neapolitanska fruktförsäljare".

Vid 1800-talets mitt reste konstnärer i Sverige likt målande folklivsforskare för att dokumentera lokala seder, byggnader och dräkter. Materialet blev sedan stoff till de större målningar som utfördes hemma i ateljén. Något motsägelsefullt gick vägen till detta – som avsåg att spegla det mest svenska – via utländska konstakademier som den i Düsseldorf. Där tog man folklivsmåleriet på större allvar än i Sverige, vilket fick konstnärer som ville ägna sig åt detta att resa utomlands för att lära sig att se och förmedla det som var typiskt för hemlandet.

Även bland nästa generations konstnärer blev det regionala folklivet och landskapen viktiga motiv. Anders Zorn, Carl Wilhelmson och Helmer Osslund är exempel på konstnärer som tog sig an hemlandet med berest blick, formad av möten med verk av utländska konstnärer de studerat under resor. Till exempel lärde sig Carl Wilhelmson av franska konstnärer att se Bohuslän på ett sätt som idag upplevs som urbohusländskt.

Wilhelmsson & Pauli

Carl Wilhelmson "Fiskarkvinnor på väg från kyrkan". Hanna Pauli "Bayersk bondflicka".

Från Nationalmuseum kommer bland andra Anders Zorn, Alexander Roslin, Carl Wilhelmson, Carl Fredrik Hill, Hugo Birger, Nils Kreuger, Hanna Pauli, Anna Nordlander, Helmer Osslund, Karl Nordström, Johan Fredrik Höckert och Ernst Josephson.

Från Västerbottens museums samlingar har vi hämtat verk av Berta Hansson, Vera Frisén, Hildur Halleborg-Nordwall, Helmer Osslund, C M Lindqvist, Kalle Hedberg, Steen Flemming, Kjell Rosén, med flera.

 C M Lindqvist

C M Lindqvist "Pont Neuf" Paris, 1922