47 fotografiska avtryck

Utställningsbilder av Sune Jonsson

24 maj 2015–8 maj 2016

I mer än fyrtio år skildrade fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009) människor och landskap i ord och bild. Hans bas var Umeå och Västerbottens museum. Med omsorg och respekt dokumenterade han arbete och vardag, särskilt småbrukarnas i Västerbotten. Men han skildrade exempelvis även livet på Bornholm i Danmark, i Kongo, och i Prag, där han oförskyllt hamnade mitt i händelsernas centrum vid Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien, 1968. Allt dokumenterat och utgivet i bokform på LTs förlag, och åtskilligt även i utställningsform.

I utställningen visas ett begränsat tvärsnitt ur hans rika produktion bestående av utställningsbilder hämtade ur museets arkiv i original, samtliga kopierade av Sune Jonsson själv och monterade på skilda vis på masonite, kartong osv, och över tid representerande en stor del av hans verk.

 

Änkefru Augusta Abrahamsson, Sävön, Västerbotten. Utställningsbild kring temat ur boken Nådens barn.