European Eyes on Japan/Japan Today vol.16

24 maj–6 september 2015

Sedan 1999 inbjuder projektet European Eyes on Japan/Japan Today varje år europeiska fotografer att dokumentera japanskt vardagsliv i någon av landets 47 regionala områden, prefekturer. Hittills har 56 europeiska fotografer arbetat i 35 av prefekturerna, målet är att samtliga ska omfattas av projektet.

Från och med 2011 riktas inbjudan till fotografer i de två länder som är värdar för det europeiska kulturhuvudstadsåret. 2014 var Lettland och Sverige värdländer och representeras nu av Alexander Gronsky från Riga och Nina Korhonen från Stockholm. Under året vistades de båda fotograferna vid tre tillfällen i prefekturen Kochi i södra Japan där de dokumenterade vardagsliv.

Syftet med European Eyes on Japan/Japan Today är dels att ge japanerna möjlighet att se sig själva i vardagen med andras ögon, dels att göra européer mer bekanta med en nation som länge mest framstått som ett avlägset land i Fjärran Östern. De unika utsnitt av Japan som de europeiska fotograferna fångar ger nya perspektiv, och förmedlar intryck som markant skiljer sig från de vanligare stereotypa föreställningarna och från de bilder som massmedia levererar.

Utställningen visades i Riga 2014, efter Umeå går den vidare till 2015 i Kochi City.