Inland

15 februari–26 april 2015

En utställning om att leva och bo i Norrland 2014. Fotografer och skribenter har, med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet, rest runt i de fyra nordliga länen och samlat berättelser om skaparkraft, överlevnadsstrategier, utsatthet och periferi.

– Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

– Det finns bygder som håller ihop och blomstrar i någon mån, och det är populärt att visa upp dem som positiva exempel. Men vi får aldrig glömma vad de egentligen är exempel på: förödande strukturer, urbanisering och centralisering.

Länsmuseerna har valt olika teman för sina dokumentationer. I Jämtland berättas om småskalig ekologisk livsmedelsproduktion som vuxit sig stark. I Västernorrland undersöks Reselebygden, som lockat till sig många företag och barnfamiljer de senaste åren. I Västerbotten beskrivs gruvnäringen som lovar arbeten men hotar rennäring och ekoturism. Från Norrbotten visas nydanande företagsidéer med rötter i plats och tradition samt en uppföljning av det allra första KR-jordbruket i Norrbotten.

Gruvdammar i Stekenjokk. Foto: David Dahlberg

Projektet kan ses som en fortsättning på de omfattande dokumentationer som fältetnologen och fotografen Sune Jonsson gjort sedan 1960-talet. För drygt 20 år sedan berättade han i ord och bild om situationen för jordbrukare i sju skogslän. Han beskrev arbetet på gårdarna och sina tankar om framtidens jordbruk. Resultatet blev bland annat boken Jordgubbar med mjölk och filmen "Fjällbonden".

Sune Jonsson ville med boken:

Förmedla bönders åsikter om lantbrukskooperationen och jordbrukspolitik, förmedla livskänsla och ge en uppfattning om vilka värden som bär, då lönsamheten är dålig och yrket har så låg status, då nästan allt utom det livsnödvändiga står högt i kurs. De yngre generationernas svenskar måste ofta gå långt tillbaka i släkten för att finna bönder och bondetraditioner. Och de flesta politiker och konsumenter saknar egen erfarenhet av eller ens närhet till bondens arbetsvillkor och ambitioner som livsmedelsproducent. Om en del av detta vill boken berätta och sist men inte minst förmedla en önskan, som varje svensk bonde bär på: att skapa närhet och samförstånd mellan konsument och producent.

Tjugo år senare är varannan tugga vi äter importerad, glesbygdsproblematiken med avfolkning, de så kallade ”Norrlandsfrågorna” är högst aktuella.

 

Kukkola. Foto: Sune Jonsson, 1966